Зала

Официалните си срещи мъжете и подрастващите играят в Спортна зала Ловеч.

Тренировките по хандбал се провеждат основно в спортната зала всеки ден.Те се водят от Виктор Симеонов и Юлиян Симеонов.

Децата от 8-12 годишна възраст тренират в ОУ ,,Васил Левски“ и ОУ,,Христо Никифоров“ от Виктор Симеонов.

Местоположение